دانلود کامل (پکیج) پاورپوینت شهرسازی دوره ایلخانیان و گورکانیان و تیموریان

Published on Author billboarddocLeave a comment

پاورپوینت شهرسازی دوره ایلخانیان و گورکانیان و تیموریان

پاورپوینت شهرسازی دوره ایلخانیان و گورکانیان و تیموریان در 50 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت ppt
دسته بندی معماری و شهرسازی
بازدید ها 20
فرمت فایل ppt
حجم فایل 4476 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 50

پاورپوینت شهرسازی دوره ایلخانیان و گورکانیان و تیموریان

فروشنده فایل

کد کاربری 19758

کاربر

پاورپوینت شهرسازی دوره ایلخانیان و گورکانیان و تیموریان در 50 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت ppt

فهرست مطالب

1-مقدمه
2-شجره انساب ایلخانیان وگورکانیان در ایران
3-مسیرهای لشکرکشی قوم مغول در ایران
4-شرایط سیاسی نظامی
4-شرایط فرهنگی اجتماعی
6-شرایط اقتصادی
7-شرایط فرهنگی مذهبی
8- شرایط اداری
9-شهرنشینی ایلخانیان وگور کانیان
10-شرایط کالبدی

پاورپوینت شهرسازی دوره ایلخانیان و گورکانیان و تیموریان – مقاله
– ذخیره شده
20 ساعت قبل … پاورپوینت شهرسازی دوره ایلخانیان و گورکانیان و تیموریان در ۵۰ اسلاید زیبا و
قابل ویرایش با فرمت ppt. فهرست مطالب. ۱-مقدمه ۲-شجره انساب ایلخانیان وگورکانیان
در ایران ۳-مسیرهای لشکرکشی قوم مغول در ایران ۴-شرایط سیاسی نظامی ۴-شرایط
فرهنگی اجتماعی ۶-شرایط اقتصادی ۷-شرایط فرهنگی مذهبی ۸- شرایط اداری
پاورپوینت-شهرسازی-دوره-ایلخانیان-و-گورکانیان-و-تیموریان
– ذخیره شده
دسترسی ها (کد اختصاصی ). فروشگاه فايل دانش آموز · مرجع کنکور ايران. محصولاتی
که دارای عبارت ‘پاورپوینت-شهرسازی-دوره-ایلخانیان-و-گورکانیان-و-تیموریان’ هستند.
پاورپوینت شهرسازی دوره ایلخانیان و گورکانیان و تیموریان · پاورپوینت شهرسازی
دوره ایلخانیان و گورکانیان و تیموریان · ادامه مطلب · صفحه اصلی · لیست محصولات …
پاورپوینت شهرسازی دوره ایلخانیان و گورکانیان و تیموریان
– ذخیره شده
پاورپوینت شهرسازی دوره ایلخانیان و گورکانیان و تیموریان در ۵۰ اسلاید زیبا و
قابل ویرایش با فرمت ppt فهرست مطالب ۱-مقدمه ۲-شجره انساب ایلخانیان وگورکانیان
در ایران ۳-مسیرهای لشکرکشی قوم مغول در ایران ۴-شرایط سیاسی نظامی ۴-شرایط
فرهنگی اجتماعی ۶-شرایط اقتصادی ۷-شرایط فرهنگی مذهبی ۸- شرایط اداری ۹-
شهرنشینی …
پاورپوینت شهرسازی دوره ایلخانیان و گورکانیان و تیموریان – دانلود …
– ذخیره شده
پاورپوینت شهرسازی دوره ایلخانیان و گورکانیان و تیموریان. استاندارد. پاورپوینت
شهرسازی دوره ایلخانیان و گورکانیان و تیموریان در ۵۰ اسلاید زیبا و قابل ویرایش با
فرمت ppt آخرین محصولات دانلود تحقیق دانشجویی. تاریخ بهمن ۷, ۱۳۹۶. برچسب‌ها
ایلخانیان, پاورپوینت, تیموریان, دوره, شهرسازی, گورکانیان. دیدگاه‌ها دیدگاه‌تان را …
تیموریان – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
– ذخیره شده – مشابه
با این حال خاندان تیموری از میان نرفت و نوادگان تیمور پس از چندی پستر فرمانروایی
خود را به هندوستان بردند و امپراتوری بزرگ گورکانیان هند را بنیاد گذاردند. ….. در این
دوره قلمرو تیموری به سه بخش تقسیم گردید: ۱- الغ بیگ و عبداللطیف میرزا در
ماوراءالنهر، ۲- ابوالقاسم بابُر در خراسان ۳- سلطان محمد در عراق عجم، فارس، کرمان و …
گورکانیان – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
– ذخیره شده – مشابه
با این حال خاندان تیموری از میان نرفت و نوادگان تیمور به سرکردگی بابر چندی
پستر فرمانروایی خود را به هندوستان بردند و دولت سلسلهٔ بابری را بنیاد گذاردند که
اروپائیان آن را مغول کبیر می‌نامند. دوران شکوه امپراتوری گورکانی یا مغول کبیر تا
اواسط پادشاهی اورنگ‌زیب عالمگیر بود پس از وی یعنی در دوران مغول صغیر از قدرت این

تیموریان (یا گورکانیان ) – دانشنامه جهان اسلام
– ذخیره شده – مشابه
تیموریان‌ (یا گورکانیان‌)، سلسله‌ای‌ از نوادگان‌ تیمور گورکان‌ * که‌ از 807 تا 913 در
ایران‌ حکومت‌ کردند این‌ مقاله‌ مشتمل‌ است‌ بر:1) تاریخ‌2) ادبیات‌3) هنر و معماری‌4)
سکه‌شناسی‌1) تاریخ‌. این‌ دوره‌ را می‌توان‌ در دو بخش‌ بررسی‌ کرد: از 807 تا 850 و از
850 تا 913.الف‌) از 807 تا 850 . تیمور پس‌ از 36 سال‌ سلطنت‌ و بر جا گذاشتن‌ قلمروی‌
گسترده‌، …
[PDF] وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻨﺮ ﻣﻌﻤﺎري در دوره ﺗﯿﻤﻮرﯾﺎن ﮐﻮﻫﺴﺎري ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺟﻤﺸ – فصلنامه علمی …
– ذخیره شده
ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺳﻌﯽ دارد ﺗﺎ اوﺿﺎع ﻣﻌﻤﺎري را در دوره ﺗﯿﻤﻮرﯾﺎن و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺗﺄﺛﯿﺮ آن را در دوره. ﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ .
اﻟﺒﺘﻪ. روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ. ﻫﺮ دوره ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺘﺄﺛﺮ از دوره ﻗﺒﻠ. ﯽ. اش. اﺳﺖ . اﮔﺮ. ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﺮ ﺗﯿﻤﻮري در
اﻋﺼﺎر ﺑﻌﺪ از. ﺧﻮد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺖ. ؛. اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ا. ز ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎً ﻫﻨﺮ ﺗﯿﻤﻮري، ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ.
ادوار. ﻗﺒﻞ. از. ﺧﻮد و. ﺑﻪ. ﺧﺼﻮص. ،. دوره. اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ. ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﮐﻪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻫﻨﺮ در
اﯾﻦ …
روابط صفویان و گورکانیان هند
– ذخیره شده
در دوره حکومت شاه اسماعیل و بابرشاه، ازبکان ماوراءالنهر دغدغه اصلی هر دو دولت بودند.
تحرکات ازبکان به رهبری شیبکخان مشکلات زیادی برای صفویان و گورکانیان هند
به وجود آورد. شیبکخان پس از فتح خراسان که در سیطره شاه اسماعیل بود به جانب
قندهار که زیر نظر بابر بود پیش رفت. سرانجام شیبکخان در جنگ مرو از شاه اسماعیل
شکست …
[PDF] درس 11حکومت،جامعه و اقتصاد در عصر مغول تیموری – پایگاه کتاب های …
– ذخیره شده
این دوره، عالوه بر خان زادگانی از خاندان چنگیز و سرداران … تیموری حكومتی را در هند
بنیان گذاشت كه به »گورکانیان هند« یا »مغوالن کبیر« معروف شد. … پایتخت آخرین
ایلخانان ساخته شدند.سلطانیه غازان و شهر. در آن زمان، رشد نسبی تجارت و دیگر
فعالیت های اقتصادی به. احیای شهرنشینی کمک کرد. شهر و شهرنشینی در عصر
تیموریان …
نمادهای ایرانی(خط فارسی و نقاشی) در معماری های فاخرهند ثبت میراث …
– ذخیره شده – مشابه
بنا براین در دوره گورکانیان هند که خود از فارس زبانان ناحیه شرق خراسان بزرگ بودند
و علاقه فراوانی به هنر و معماری صفوی و زبان فارسی داشتند آثار ارزشمندی بجای مانده
که در این مقاله به آنها آثار گورکانی هند لقب خواهیم داد. علاوه بر اینها در سالن پارلمان هند
و در ایوانهای کاخ ریاست جمهوری هند(دوره استعمار) نقاشی ها و اشعار فارسی بسیار …
[PDF] نگاهی به روابط دیپلماتیک صفویان و گورکانیان هند
– ذخیره شده – مشابه
اﻳﻦ ﻣﻴﺎن، ﻗﻨﺪﻫﺎر ﻧﻘﺶ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻬﻤﻲ در اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﭘﻴـﺪا ي ﻛـﺮد . ﻣﻘﺎﻟـﻪ. ﺣﺎﺿ. ﺮ، ﺗﺤﻮﻻت رواﺑﻂ دو
ﺳﻠﺴﻠﻪ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﻨﺪﻫﺎر و در روزﮔﺎر ﭼﻨﺪ ﺗـﻦ از. ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺻﻔﻮي و اﻣﭙﺮاﺗﻮران ﮔﻮرﻛﺎﻧﻲ ﻫﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻲ .ﻛﻨﺪ
ﻣﻲ. ﻛﻠﻴﺪ واژه. : ﻫﺎ. ﻗﻨﺪﻫﺎر، ﺑﺎﺑﺮ، ﺷﺎه اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ، … ﺣﻜﻮﻣﺖ آن ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ ﭘﺴﺮش ﺷﺎه ﺑﻴﮓ داد. )1.(. در روزﮔﺎر
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺷﺎه ﺑﻴﮓ در ﻗﻨﺪﻫﺎر، ﺑﺎﺑﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواي ﺗﻴﻤﻮري ﻣـﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ﺑـﻮد. در ) 2.(. ﺧﺮاﺳﺎن ﻧﻴﺰ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻴﻦ
ﻣﻴﺮزا …
بررسي تعليم و تربيت دردوره ايلخانان و تيموريان – دانلود پایان نامه های …
– ذخیره شده
25. الف: اوضاع سياسي اجتماعي وفرهنگي دردوره مغولان وايلخانان.. 26. مغول. 26.
ايلخانان مغول. 30. پايان كار مغولان………………………………..34. فترت بين دوره
ايلخاني و تيموري…………………………………………35. ب :اوضاع سياسي،اجتماعي
وفرهنگي دردوره تيموريان.. 37. تيموريان يا گورکانيان ايران…………………………
……..37.
معرفی معماری وهنر ایران در دوره حکومت تیموریان | معماری بنا
– ذخیره شده
2 نوامبر 2017 … معماری تیموریان. در اواخر قرن چهاردهم میلادی تیمور گورکانی حاکمیت را در دست گرفته
و سمرقند را پایتخت خود قرار داد .تیمور همانند اسلاف مغول خود سنگدل و بی باک بود .
بسیاری از … یکی از مهم ترین بناهای دوره تیموری مقبره تیمور است . … این شیوه از
اوایل دوره ایلخانی آغاز و تا پایان عصر تیموریان تداوم داشته است .
[PDF] ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺳﻴﺮﺗﺤﻮﻝ ﭼﻬﺮﻩ ﻧﮕﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﻧﮕﺎﺭﮔﺮﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺎ ﺍﻧﺘ
– ذخیره شده – مشابه
ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﺔ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺳﻴﺮﺗﺤﻮﻝ ﭼﻬﺮﻩ ﻧﮕﺎﺭﻱ ﺩﺭﻧﮕﺎﺭﮔﺮﻱ ﺳﻨﺘﻲ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ … ﺩﺍﻧﺸﻴﺎﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻧﻘﺎﺷﻲ، ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﺓ ﻫﻨﺮ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪﺭﺱ، ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﺗﻬﺮﺍﻥ. …. ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻱ ﺩﺭ ﻧﮕﺎﺭﻩ ﻫﺎ،«ﺑﺨﺸﻴﺪﻥ ﻧﻮﻋﻲ ﺍﺻﻞ ﺍﺧﻼﻗﻲ ﺑﻪ ﻫﻨﺮ. ﻧﻘﺎﺷﻲ» (ﻣﻌﻤﺎﺭﺯﺍﺩﻩ، ٣٨ :١٣٨٧) ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺻﻮﺭﻱ. ﺟﺪﻭﻝ ٢. ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﭼﻬﺮﻩ ﻧﮕﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺓ ﻣﺎﻧﻮﻱ، ﺍﻳﻠﺨﺎﻧﻲ، ﺳﻠﺠﻮﻗﻲ، ﺟﻼﻳﺮﻱ، ﺗﻴﻤﻮﺭﻱ. ﺩﻭﺭﺓ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ.
تاثیر نگارگری ایرانی در نقاشی در هند – انسان شناسی و فرهنگ
– ذخیره شده
15 مه 2017 … دوره مغول بیشترین تأثیر را بر هنر شبه قاره هند گذاشت و باعث گسترش و نفوذ
فرهنگ ایرانی‌ـ‌اسلامی شد، زیرا بیشتر پادشاهان این دوره سعی در تقلید در همه مسائل از
ایران و دربار ایران داشتند. نقاشی، معماری، پوشاک، آداب و رسوم درباری و همچنین زبان و
ادبیات فارسی اموری بود که سلاطین گورکانی سخت مجذوبِ آن بودند.
مجله اینترنتی ازهمه جا ازهمه چیز – سلسله تیموریان از ظهور تا سقوط
– ذخیره شده – مشابه
14 سپتامبر 2010 … با این حال خاندان تیموری از میان نرفت و نوادگان تیمور چندی پستر فرمانروایی خود را
به هندوستان بردند و دولت سلسلهٔ گورکانیان هند را بنیاد گذاردند که اروپائیان آن را
امپراتوری مغولی هند یا … حمله‌ی پنج ساله وی بین سال‌های ۷۹۴ تا ۷۹۸ صورت گرفت و
پس از آن حکومت هر شهر را به یکی از فرزندان یا خویشاوندان خود سپرد.
بروزکد | مرجع آموزش معماری | پاورپوینت معماری سلسله تیموریان از ظهور …
– ذخیره شده
دوره هرج و مرج (۹۰۰ تا ۹۱۱ ه‍. ق) (۱۴۹۵ – ۱۵۰۶ م.) این سلسله به‌دست امرای شیبانی منقرض
شد. حکومت تیموریان. دوره حکومتی تیموریان در ایران از سال 771 الی 911 ه.ق بوده است
. تیموریان مردمانی مغول تبار بودند . بنیانگزار این حکومت تیمور گورکانی بود . که
در آسیای میانه می‌زیست و سمرقند پایتختش بود . او مرزهای خود را نخست در سرتاسر …
پورتال-استان اردبيل-معرفی استان و شهرستان های اردبیل/تاریخ کهن …
– ذخیره شده
26 مارس 2015 … در دوره ی ایلخانی( 675 -654 ق)، اردبیل به مرکز بزرگ تجاری و هنری تبدیل شد و در
دوره ی تیموریان ملاقات تیمور گورکانی با شیخ خواجه علی، از اخلاف شیخ صفی الدین
اردبیلی(م 735 ق) جد بزرگ دودمان صفوی در این شهر صورت گرفت. با این حال دوره ی
صفوی (907 -1148 ف) را باید اوج اعتلای اردبیل نامید. زیرا با ظهور …
پژوهشی تطبیقی درساختار کالبدی- فضایی باغ ایرانی در دوران صفوی …
– ذخیره شده – مشابه
در این میان، با افزایش روابط فرهنگی ایران و هند به خصوص در دورههای تیموری و صفوی
، باغ ایرانی نیز همچون سایر ارکان معماری ایرانی، الگوی هنرمندان هندی قرار میگیرد که
تجلی این تاثر در قلمرو معماری گورکانیان به وضوح قابل مشاهده است. در این پژوهش با
بررسی هندسهی باغ و برخی عناصر طبیعی و مصنوع مشخص گردید که باغ های عصر …
گورکانیان کشور هندوستان – تحصیل در هند
– ذخیره شده
گورکانیان کشور هندوستان- گورکانیان هند که امپراتوری مغولی هند یا امپراتوری
بابری هم نامیده می‌شوند و خود خویش را تیموری می‌نامیدند …
باغ ایرانی، زبان مشترک منظر در ایران و هند – مجله منظر
– ذخیره شده – مشابه
در این راستا بررسی مشابهات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و زبان مشترک معماری دو
کشور، در دورة گورکانیان و صفویان مورد نقد و تحلیل قرار خواهد گرفت. … از باغسازی
ایرانی‌ـ باغ‌مقبره و باغ‌آب (طبق تعریف نویسنده) بیشتر مورد انتخاب قرار گیرد؛
این‌گونه از باغسازی در اکثر باغ‌های ایرانی ساخته شده در دوره گورکانیان بکار رفته
است.
پروژه معماری تاج محل – معمارسرا
– ذخیره شده
در ایران ، ساختن مزار یکی از شیوه‌های معمول برای بزرگداشت بزرگان مذهبی یا رجال و
افراد مهم اجتماعی یا کشوری بود که به ویژه از دوره ایلخانی به بعد بیشتر از گذشته
مورد توجه قرار گرفت. در دوره گورکانیان هند که آنان را می‌توان در برخی زمینه‌ها وارث
تیموریان دانست، به ساختن مزار برای بزرگان به صورت بارزی توجه شد. در واقع،
فرهنگ …
تاثیر نگارگری ایرانی در نقاشی در هند / نسیم کمپانی
– ذخیره شده
16 مه 2017 … دوره مغول بیشترین تأثیر را بر هنر شبه قاره هند گذاشت و باعث گسترش و نفوذ
فرهنگ ایرانی‌ـ‌اسلامی شد، زیرا بیشتر پادشاهان این دوره سعی در تقلید در همه مسائل از
ایران و دربار ایران داشتند. نقاشی، معماری، پوشاک، آداب و رسوم درباری و همچنین زبان و
ادبیات فارسی اموری بود که سلاطین گورکانی سخت مجذوبِ آن بودند.
جاذبه های تاریخی و مذهبی شیراز
– ذخیره شده – مشابه
دروازه قرآن شیراز یکی از 6 دروازه باقیمانده این شهر و یکی از آثار دیدنی شیراز به
شمار می‌رود. … باغ ارم شیراز به طور مسلم از دوره سلجوقیان و در تمام دوره آل اینجو و آل
مظفر و گوركانیان وجود داشته و با توجه به اینكه سیستم فئودالی به طور كامل بر جامعه
آن دوره حاكم بوده بدون تردید بانیان و صاحبان باغ ارم كه باغی ارزشمند بوده، در آن زمان
حكام …
تاریخ ایران از آغاز تا کنون – بیتوته
– ذخیره شده – مشابه
تاریخ ایران،دوره های تاریخی ایران،تاریخ ایران قبل و بعد از اسلام،تاریخ ایران
باستان،خلاصه تاریخ ایران،مهاجرت آریایی ها به ایران،تاریخ ایران و جهان،تاریخچه … در
تاریخ ایران قبل از آریایی ها تمدن‌های شهر سوخته (در سیستان)، تمدن ایلام (در شمال
خوزستان)، تمدن جیرفت (در کرمان)، تمدن ساکنان تپه سیلک (در کاشان)، تمدن اورارتو (
در …
نگارگری مکتب هرات – بانک مقاله و تحقیق و پروژه | ایران داک | IRANDOC
– ذخیره شده – مشابه
اين شهر در سالهاي پرآشوب سلطنت تيموريان بدور از هياهوي جنگ و اوضاع سياسي
روزگاري خوش در سايه حمايت حاكمان هنرپرور تيموري از جمله شاهرخ، بايسنقر ميرزا و
سلطان حسين بايقرا مي‌گذراند. هرات از زمان سلطنت شاهرخ تا حمله شاه اسماعيل صفوي(
799-916ه.ق) محفل هنرمندان و صنعتگران بي‌شماري بود. شالوده مكتب نگارگري هرات در
دوره …
Images tagged with #گورکانیان on instagram – Imgrum
– ذخیره شده
Images on instagram about گورکانیان. Images and videos in instagram about
گورکانیان.
[PDF] 91 / 11 / 14 تاریخ دریافت: نسیم روحبخش معماری ایران 91 / 12 2 …
– ذخیره شده – مشابه
2 فوریه 2013 … دوره تیموری. « است، اما. بدین دلیل که معماری تیموری نیز اصالتاً یک معماری ایرانی
بود ، محققان تردیدی ندارند که. حضور بارز هنر ایرانی در هند به ویژه پس از اقامت یکی
از سالطین مسلمان هند ) همایون (. در ای. ران و به همراه بردن …. که در اکثر بناهای دوره
گورکانیان هندو…که به دست … ورود ایلخانان به ایران آغاز می شود ، سال. 313.
نقش قندهار در روابط ایران و هند ( صفویان و گورکانیان )(1) – تبیان
– ذخیره شده – مشابه
مقاله حاضر، نقش قندهار را در روابط دو دولت صفویه وگورکانیان ( از زمان جلوس شاه
اسماعیل اول تا جلوس شاه عباس اول ) با توجهبه موقعیت جغرافیایی و اهمیت نظامی و
تجاری این شهر و بر اساس رویارویینظامی و مذاکرات سیاسی میان صفویه و گورکانیان،
مورد بررسی قرار می دهد. تشکیل دولت صفویه، نه تنها برای ایران و کشورهای همجوار،
بلکه …
معنی پارچه بافی | پارسی ویکی
– ذخیره شده
معنی پارچه بافی : پارچه / پارچه بافی این مقاله شامل این بخشهاست : 1) پیشینه 2)
دستگاههای بافندگی و روشهای بافت 3) ایران 4) مصر 5) شام 6) ان ، رایج بوده است . …
به استناد این آثار می توان گفت که در پارچه های تیموری گلها و برگهای درشت عصر
ایلخانی جای خود را به نقوش ظریف و ریز برگ و گل و شکوفه های اسلیمی و ختایی داده و

روابط و تعاملات فرهنگی ایران و هند در عهد صفویه – انسان شناسی و …
– ذخیره شده – مشابه
دوران سلطنت صفویان و گورکانیان اوج دوره رونق تصوف است. خاصه آنکه با ظهور
صفویه در ایران تصوف به واسطه عدم حمایت و گاه مخالفت حکومت با مشکلات عدیده‌ای
روبرو بود. بنابراین هند برای صوفیان بهترین مآمن و پناهگاه بود. (ارشاد؛ 1365، 221)
با آنکه سفر و مهاجرت به شبه قاره هند محدود به بخش خاصی از ایران نبود ولی از قدیم
الایام سهم …
مرجع دانلود پایان نامه , مقاله و تحقیق تاریخ ایران پس از اسلام
– ذخیره شده
صفویان در نتیجه تهاجم افغان‌ها و تصرف اصفهان توسط آنها از میان رفتند. نادرشاه
افشار افغان‌ها را شکست داد و ضمن تسلط بر تمامی خاک ایران، سلسله افشاریان را
تأسیس نمود (۱۷۳۴ م). پس از افشاریان، زندیان (۱۷۹۶-۱۷۵۰ م) بر اریکه قدرت تکیه زدند
و در دوره حکومت آنها شهر شیراز به پایتختی انتخاب گردید و به شهری باشکوه و بزرگ
تبدیل …
تحقیق – سلسله هاي ايراني(به طور خلاصه)
– ذخیره شده – مشابه
9 دسامبر 2008 … ساسانيان 428 سال بر ايران سلطنت كردند كه اوج تمدن ايراني در جهان باستان به شمار
مي آيد در آن زمان شهرسازي – صنايع – پل سازي – ابنيه ها و توسعه تجارت داخلي و خارجي
…. چنگيز خان بعد از مدتي توانست اقوام مغول را متحد سازد و به اين ترتيب حكومت
مغول يا ايلخانان را راه اندازي كرد و حملاتي به تمامي آسيا و اروپا انجام داد.
دانلود پاورپوینت اشنایی با تاج محل و معماری ان(کد2593) – 2pro / تو …
– ذخیره شده
دارای پیشینه های چندی از آرامگاه همایون بوده است. وی که دومین امپراتور گورکانی هند
بود به ایران تبعید شد. او در بازگشت به هند، گروهی از هنرمندان ایرانی را با خود به همراه
برد. بنابراین شگفت انگیز نیست که تاج محل از الگوهای ایرانی و میراث معماری هند و
بهره گرفته باشد.
[PDF] سیری تاریخی بر کالس پهلوانی و درسی اخالقی از … – ResearchGate
– ذخیره شده – مشابه
و درسی اخالقی از داستان پهلوان پوریای ولی می پردازد که محقق با تحلیلی بر سیر
تاریخی پهلوانی در دوره تیموریان، … قرار گیرد. پهلوان، محمود قتالی خوارزمی، پوریای
ولی، تیموریان، صفویان، قاجاریان، پهلوی واژگان کلیدی. www.shomaljournal.ir.
مقاله مروری. تاریخ دریافت:1392/04/28 …. و خارج شهر به شدت ادامه داشت، موسی خورن
ارمنی.
دانلود مقاله درباره حکومت تیموریان (گورکانیان)
– ذخیره شده – مشابه
دانلود مقاله درباره حکومت تیموریان (گورکانیان) از سری مقالات تاریخی با 37 صفحه و
فرمت اجرایی PDF.امپراتوری تیموری … یک دوره جدید در این معماری، دوره نخست خراسان
است که در زمان سلطنت شاهرخ رخ داد و در آن گوهرشاد همسر شاهرخ و بایسنقر فرزند او، نام
خودشان را به دلیل سفارش کارهای برجسته، جاودانه ساخته اند. معمار معروف آنان نیز …
[PDF] بهار و تابستان 1391 – نشریه علمی_پژوهشی مطالعات تطبیقی هنر
– مشابه
شيوه نامه نگارش مقاله. نشريه علمي- پژوهشي»مطالعات تطبيقي هنر« .1 . موضوعات
نشريه در زمينه هاي پژوهش در هنر و پژوهش هاي بين رشته اي و هنر می باشد. 2 . مقاله هاي ….
دانشيار، دانشكده ادبيات، دانشگاه شهر كرد …… 5- براي مثال صحنه نبرد نادرشاه با
محمدخان گوركاني بر ديوار شرقي تاالر اصلي و نبرد چالدران بر ديوار غربي آن در دوره
قاجار. (.
آشنایی با استان خراسان رضوی – همشهری آنلاین
– ذخیره شده – مشابه
1 دسامبر 2007 … شهر توس به علت موقعیت خاص و حساسش در عصر فترت و دوره حد فاصل ایلخانان مغول و
تیموریان، بارها میان حاکمان وقت دست به دست شد تا اینکه در سال 791 هجری قمری بعد
از شورشی که موفقیتی نداشت، مردم آن قتل عام و قریب به ده هزار نفر کشته شدند و بر
حسب معمول آن دوره در پای دروازه های شهر، برج هایی از کله‌ کشتگان …
سه حکومت ترک تبار – بانک مقالات
– ذخیره شده
2 فوریه 2015 … این شهر در ۳۲۰۰ سال قبل از میلاد پایه‌گذاری شده و مردم این شهر در چهار دوره بین سال‌های
۳۲۰۰ تا ۱۸۰۰ قبل از میلاد در آن سکونت داشته‌اند ….. تیموریان: تیموریان یا
گورکانیان ایران (۷۷۱ – ۹۱۱ ه‍.ق/۱۳۷۰ – ۱۵۰۶ م) دودمانی ترک تبار بودند. بنیان‌گذار این
دودمان امیر تیمور گورکانی بود که در آسیای میانه می‌زیست و سمرقند …
ظهور و سقوط چَکان در کشمیر (962- 993هـ ) – تاریخ و تمدن اسلامی
– ذخیره شده
چکان هر چند دوره کوتاهی (962-993هـ) بر سرزمین کشمیر حکومت کردند؛ اما بهرغم تمامی
اختلافات و منازعات داخلی و تهاجمات مکرر مغولان هند/ بابریان، توانستند با بسط
اقتدار … که تحت فشار حملات گورکانیان بودند، از صفویان درخواست کمک نظامی
نکردند؛ در حالی‌که در همین دوره، همایون (پدر اکبرشاه مغول) به شاه طهماسب صفوی پناهنده
شده بود.
Images about #گورکانیان tag on instagram

سروده های پارسی بر دیوارهای تاج محل در شهر آگرا، پایتخت گورکانیان هند زبان رسمی
هند تا ۱۵۰ سال پیش پارسی بود واگر تاراجگری انگلیسی ها نبود، اکنون زبان … با
اون یکی موارد کم کم داشتیم کنار میومدیم لامصب این یکی رو دیگه از کجا آورد #
ساسانیان #ساسانی #پانترکیسم #خوارزمشاهی #تیمور #گورکانیان #صفویان #ماد …
سلسله های حاکم بر ایران از ابتدا تاکنون | WeAre.ir مجله علمی، تاریخی …
– ذخیره شده – مشابه
23 مه 2013 … برای نمونه تمدن شهر سوخته (در سیستان)، تمدن عیلام (در شمال خوزستان)، تمدن جیرفت
(در کرمان)، تمدن ساکنان تپه سیلک (در کاشان)، تمدن اورارتو (در آذربایجان)، … آنچه در
این مطلب مقصود بوده، چکیده ای از زمان و طول دوره این حکومت ها بوده است، همچنین ذهن
خواننده را با سیر تواتری این حکومت ها و زبان، پایتخت و دین مردم آن …
پاورپوینت شهرسازی دوره ایلخانیان و گورکانیان و تیموریان
– ذخیره شده
1 روز پیش … دسته: معماری و شهرسازی. بازدید: 1 بار. فرمت فایل: ppt. حجم فایل: 4476 کیلوبایت.
تعداد صفحات فایل: 50. پاورپوینت شهرسازی دوره ایلخانیان و گورکانیان و تیموریان
در 50 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت ppt. فهرست مطالب. 1-مقدمه 2-شجره انساب
ایلخانیان وگورکانیان در ایران 3-مسیرهای لشکرکشی قوم مغول در …
پاورپوینت شهرسازی دوره ایلخانیان و گورکانیان و تیموریان
– ذخیره شده
پاورپوینت شهرسازی دوره ایلخانیان و گورکانیان و تیموریان.
پاورپوینت هنر و معماری در دوره تیموریان |45261| لبخند
– ذخیره شده
پاورپوینت هنر و معماری در دوره تیموریان (45261):معماری پاورپوینت تیموریان هنر
دوره دانلود پاورپوینت معماری دوره ی صفوی. … پروژه معماری دوره قاجار فهرست مطالب:
معماری معاصر ایران معماری قاجار پهلوی معماری نو در ایران با شمس العماره آغاز شد آهن و
شیشه، معماری قاجاررا دگرگون کرد بستر شناسی تقلید در معماری معاصر ایران معماران
دوره …
تحقیق گنبدهای اسلامی از دوره تیموریان تا دوره صفویه |25375| فراست
– ذخیره شده
مقاله گنبدهای اسلامی از دوره تیموریان تا دوره صفویه فرمت فایل word و قابل ویرایش
و پرینت تعداد صفحات: 43 گنبدهای اسلامی از دوره تیموریان تا دوره صفویه قبل
ازبررسی گنبد ها در این 2 دوره ابتدا با سلسله تیموریان وصفویان آشنا … دانلود
تحقیق از دوره صفویه تا اواخر دوره قاجار شاه اسماعیل پس از تصرف شهر تبریز در سال
906 ق.
خلاصه و برگزیده کتاب «تاریخ تیموریان و ترکمانان» دکتر حسین …
– ذخیره شده – مشابه
20 ژانويه 2015 … موقعیت سیاسی ماوراءالنهر و چگونگی به قدرت رسیدن تیمور حوادث سیاسی و نظامی
دوره حکومت تیمور جانشینان تیمور و فروپاشی سلسله تیموریان فرهنگ و مشاهیر علم و
ادب.
بررسی معماری دوران صفوی | معمارینا
– ذخیره شده – مشابه
29 دسامبر 2016 … این شیوه کمی پیش از روی کار آمدن صفویان از زمان قره قویونلوها آغاز شد و در پایان
روزگار محمدشاه قاجار، دوره نخست آن به پایان می‌رسد. انحطاط این شیوه ، از زمان افشاریان
… اصفهان در دوره پادشاهی شاه عباس به لحاظ نقشه عمومی شهر و بناهای مذهبی‌اش نمونه‌ای
یگانه از شهرهای اسلامی به شمار می‌رفت. هنر ایرانی در این دوره توانست …
نقش مذهب تشيع در روابط سياسي قطب شاهيان و صفويان (2) – راسخون
– ذخیره شده
13 ژوئن 2012 … اوج روابط سياسي بين قطب شاهيان و صفويان و تبادل سفرا بين اين دو حكومت، مربوط
به دوره اقتدار و ثبات حكومت صفويان، يعني دوره حكومت شاه عباس صفوي (995 …. از
آنجا كه گوركانيان هند سني مذهب بودند، از قطب شاه خواسته شده بود لعن بر صحابه به
ويژه خليفه اول را در گلكنده ممنوع كرده، عاملان اين كار را مجازات كند. 2.
سوالات متن درس 15 – مطالعات اجتماعی هشتم
– ذخیره شده – مشابه
تیمور گورکانی٭ یکی از فاتحان مشهور در تاریخ است که بخش وسیعی از آسیا را فتح
کرد و امپراتوری تیموری را بنیان گذاشت. او خود را از خاندان چنگیز می دانست. تیمور
در بی رحمی و خونریزی دست کمی از چنگیزخان مغول نداشت. او به هنر، علاقه نشان می داد و
هر شهر و ولایتی را که می گشود، هنرمندان و صنعتگرانش را به پایتخت خود سمرقند …
[PDF] مانده از روزگار اَرگ هرات )مشهور به قلعه اختیارالدین(، بنایی … – وطندار
– ذخیره شده – مشابه
خواجه عبدهللا انصاری معروف به پیر هرات در این شهر می زیست. آرامگاه او نیز در.
روستای گازرگاه نزدیک هرات است که به فرمان شاهرخ تیموری ساخته ش. د. امیر تیمور
در سال. ۶۸۷. ه.ق. هرات را فتح کرد. شاهرخ فرزند تیمور و همسرش گوهرشاد پایتخت
تیموریان را در. سال. ۱۰۰۱. م از سمرقند به هرات منتقل کردند. هرات در دوره تیموریان به
اوج رونق رسید.
دكتر مهدي رهبري – تاریخ سلسله ها و پادشاهی های ایرانی
– ذخیره شده – مشابه
10 نوامبر 2013 … برای نمونه می توان به تمدن شهر سوخته در سیستان، تمدن ایلام در شمال خوزستان [2700-
539 پیش از میلاد مسیح]، تمدن جیرفت در کرمان، تمدن ساکنان تپه سیلک در …. آغاز
این دوره با اقتدار تمام گذشت اما در پایان آن که همزمان با حکومت منصور عباسی بود، با
نیرنگ مهدی فرزند منصور و والی ری سپاهیان عباسی به قلمرو خورشید …
[PDF] تحقیق و پژوهش درباره گنبدهای اسلامی از دوره تیموریان تا دوره … – NCBA

ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت: 43. ﮔﻨﺒﺪﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ از دوره ﺗﯿﻤﻮرﯾﺎن ﺗﺎ دوره ﺻﻔﻮﯾﻪ. ﻗﺒﻞ ازﺑﺮرﺳﯽ ﮔﻨﺒﺪ ﻫﺎ در اﯾﻦ 2 دوره اﺑﺘﺪا
ﺑﺎ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺗﯿﻤﻮرﯾﺎن وﺻﻔﻮﯾﺎن آﺷﻨﺎ. ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ: ﺗﯿﻤﻮرﯾﺎن. ﻟﺸﮕﺮﮐﺸﯽ ﺗﯿﻤﻮر: ﻣﻘﺎرن اﻧﺤﻄﺎط و اﺿﻤﺤﻼل اﯾﻠﺨﺎﻧﺎن و
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎی … ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن ﺗﯿﻤﻮرﯾﺎن: ﺗﯿﻤﻮر ﮔﻮرﮐﺎﻧﯽ ﭘﺴﺮان ﺗﯿﻤﻮر ﻧﻮادﮔﺎن ﺗﯿﻤﻮر ﺗﯿﻤﻮرﯾﺎن ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن ﺗﯿﻤﻮر …
ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎری در دوره ی ﺗﯿﻤﻮرﯾﺎن ﯾﮏ ﻣﻌﻤﺎر ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در آﺷﻔﺘﮕﯽ و ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﻫﻨﺮ ﻧﻤﺎﯾﯽ.
ﮐﻨﺪ.
پاورپوینت بررسی مسجد گوهرشاد – معماری اسلامی | فروشگاه فایل سی دو
– ذخیره شده
11 نوامبر 2017 … مسجد جامع گوهرشاد مشهد، یکی از مسجدهای مشهور ایران و جهان اسلام و یادگاری ارزشمند و
ماندگار از هنر و معماری تیموریان است. عملیات احداث این بنا به همت گوهرشاد آغا، دختر
امیر غیاث الدین ترخان، همسر شاهرخ بن تیمور گورکانی و در دوران استانداری پسرش
بایسنقر میرزا، به سال ۸۱۸ ق/۷۹۴ ش در ضلع جنوبی حرم رضوی آغاز شد و …
بررسی و تجزیه وتحلیل مکاتب مختلف نگارگری
– ذخیره شده – مشابه
بررسی و تجزیه وتحلیل مکاتب مختلف نگارگری – تحقیق درسی.نیمسال دوم 95-94
دانشگاه پیام نور مشهد.
[PDF] ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﺩﺑﻲ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﻗﺮﻥ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗ – دانشگاه اصفهان
– ذخیره شده – مشابه
9 مارس 2010 … ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻴﺰ. ﺑﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺳﺒﮏ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﻣﺘـﻮﻥ ﺗـﺎﺭﻳﺨﻲ ﺍﻳـﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘـﻪ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ . ﻧﮑـﺎﺕ ﻭ ﻣـﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ ﺩﺭ.
ﻧﻮﺷﺘﺎﺭﺣﺎﺿﺮ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ. : ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺩﻭﺭﻩ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ. ﻭﺍﻭﺿﺎﻉ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺟﺮﻳـﺎﻥ ﺍﺩﺑـﻲ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑـﺴﺘﺮ … ﺩ؟
ﺳﻬﻢ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺩﺭﺗﺤﻮﻻﺕ ﺍﺩﺑﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ. ﻗﺮﻥ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺭﻳﺸﻪ ﺩﺍﺭ ﻭ ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ
ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﻗﺮﻥ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ. ﺍﺯ (. ﺍﻭﺍﺧـﺮ. ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮﻳﻪ ﺗﺎ ﻇﻬﻮﺭ ﻗﺎﺟﺎﺭ. ) ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺩﻳـﺪ، ﺗﺤـﻮﻻﺕ …
بررسی معماری هند (تاج محل ،مسجد قطب، آرامگاه همایون شاه ،آرامگاه اکبر …
– ذخیره شده – مشابه
23 سپتامبر 2010 … ادامه در ادامه مطلب. معماری در کشورهند. هند تادوره قبل از اسلام هنری پر رمز و راز و دارای نماد
واستعاره بود. معماری اسلامی هند از دوران سلاطین دهلی آغاز می شود و در دورهی «اکبر شاه»
به اوج شکوفایی خود می رسد. آثار اسلامی هند تلفیقی از سنت های بومی هند وسبک
اسلامی است. مهم ترین بناهای برجای مانده از عهد تیموریان هند،بناهای …
[PPT] معماری
– ذخیره شده
شیوه رازی قرن پنجم تا اول قرن هفتم (قرن یازده میلادی تا حمله مغول) که شامل روشها و
ابزارهای دوره های زیر میشود: سامانیان: مثال: آرامگاه اسماعیل سامانی غزنویان مثال: برج
گنبدقابوس سلجوقیان برج‌های خراقان خوارزمشاهیان. 3.شیوه آذری (ایلخانیان و
تیموریان) از اول قرن هفتم تا اول قرن دهم، مثالها: سلطانیه، ارگ تبریز، مسجد جامع
ورامین، مسجد …
پیدایش قبایل افغان (پشتون) در خراسان (افغانستان) – خراسان زمین
– ذخیره شده – مشابه
گسترش وجابجایی افغان ها درشرق افغانستان کنونی باحوادث دوره مغول وامیرتیمور
پیوند می یابند، باین که مغول هابه تسخیرهندوستان نپرداخته اند، اما تاجناح راست
رودسند … درجنگ های که بین صفویان ایران وکورگانیان هند برسرتصرف قندهارجریان
یافت، ملک سدوخان پوپلزایی کلانتر شهر قندهار(1622)جانب هندوها راگرفت وباتسلط
دوباره …
تحقیق گنبدهای اسلامی از دوره تیموریان تا دوره صفویه |13271| 2160
– ذخیره شده
19 ا کتبر 2017 … تحقیق گنبدهای اسلامی از دوره تیموریان تا دوره صفویه (13271):تا اسلامی از دوره
تحقیق درباره گنبدهای اسلامی از دوره تیموریان ت صفویه تیموریان تا دوره … دانلود
پاورپوینت هنر و معماری در دوره ی تیموریان 46 اسلاید هنرو معماری در دوره ی تیموریان
یک معمار چگونه می توانست در آشفتگی و پریشانی هنر نمایی کند.
زبان انگلیسی باربد BARBOD ENGLISH BLOG – تاج محل
– ذخیره شده
تاج محل ، مرواريد هند Taj Mahal. در ايران، ساختن مزار يکي از شيوه هاي معمول براي
بزرگداشت بزرگان مذهبي يا رجال و افراد مهم اجتماعي يا کشوري بود، که به ويژه از دوره
ايلخاني به بعد بيشتر از گذشته مورد توجه قرار گرفت. در دوره گورکانيان هند که آنان
را مي توان در برخي زمينه ها وارث تيموريان دانست، به ساختن مزار براي بزرگان به
صورت …
فروشگاه تخصصی دانشجویی پارس جغرافیا و منابع طبیعی
– ذخیره شده
فرمت فایل :word( قابل ویرایش) تعداد صفحات:12 در ایران، ساختن مزار یکی از شیوه
های معمول برای بزرگداشت بزرگان مذهبی یا رجال و افراد مهم اجتماعی یا کشوری بود که
به ویژه از دوره ایلخانی به بعد بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گرفت. در دوره
گورکانیان هند که آنان را می توان در برخی زمینه ها وارث تیموریان دانست، به ساختن مزار
برای …
باغ‌های ایران و هند / 212176 – ویستا
– ذخیره شده – مشابه
13 نوامبر 2005 … بابر (۱۴۸۳ ۱۵۳۱ میلادی) بنیان‌گذار سلسله مغولان در هند بود، که به نام تیموریان یا
گورکانیان (گورکان لقب تیمور بود، به معنی داماد) نیز شناخته می‌شوند. بابر در دوازده
سالگی … از سوی دیگر سمبولیسم نهفته در میراث فرهنگی مغول‌ها نیز تا حدودی بر
طراحی باغ‌های هند، در دوره تیموری تأثیر گذاشت. عمده‌ترین وجه از این …
نگاهي اجمالي به فرهنگ و تمدن اسلامي – پژوهه دين – سايت معاونت پژوهشی …
– ذخیره شده – مشابه
ويل دورانت: وقتي فرهنگي غربي به ميزاني از رشد برسد كه فكر كشاورزي به وجود
مي‌آيد و به دنبال فكر كشاورزي، بر اثر تبادلات بازرگاني و ارتباط شهر، مردم رشد
عقلي … 1) دوره “هارون‌الرشيد (193-170)”: “يحيي‌بن حامد برمكي” براي به‌ دست آوردن
مترجمان تلاش فراواني كرد و كتاب‌خانه‌هاي كه به دست مسلمانان مي‌افتاد به “بغداد” منتقل
مي‌كرد.
[PDF] دریافت فایل مقاله
– ذخیره شده
چکیــــده: گونه شناسی الگوی چهارصفه در معماری ایرانی و سیر تحول آن. اسداهلل جودکی
عزیزی* … معماری ایرانی به لحاظ شکلی از الگو های متنوعی پیروی می کند که بسیاری
از آنها قبل از آنکه در معماری عرضه شوند؛. در آثار هنری تجربه شده اند. …… معماری دوره آل
مظفر یزد )ایلخانی و تیموری(، با نگاهی به بناهای. عصر اتابکان. تهران: سازمان …
پایگاه اینترنتی ششم – یادگاری از دوره ی صفویه مطالعات ششم دبستان
– ذخیره شده – مشابه
4- در دوره صفویه ” سبک هندی ” رواج یافت و این به خاطر جذابیت مادی و تا حدودی
آزادمنشی دربار گورکانی هند بود که شعرای ایران را جذب خود می کرد … چهار باغ، میدان
نقش جهان ، مسجد شیخ لطف الله،مسجد شاه و عالی قاپو از نمونه های عالی ساختمان سازی و
نشان دهنده ی شکوه هنر معماری دوره ی صفویان است شاه طهماسب با انتقال پایتخت از
تبریز به …
چاپ دوم – چكيده مقالات اولين همايش بين المللي ميراث مشترك ايران و هند …
– مشابه
در ایان مقالاه نگارنده تالش دارد تا بر اساس تصاویر و مستندات باه و ابیت کناونی
آنهاا از جنباه آدا دینی ، اقتصادی و فرهنگی آنها در شهر زاهدان بپردازد . کلید واژه
ها‪‬ … در این تحقیق آثار الکی ایران و هند از قرن 22 تا قرن 23 میالدی مقارن با دوره
صفوی تا دوره قاجار از منظر نقش و طرح مورد مطالبه تطبیقی قرار می گیرد . در این
تحقیق …
بررسی تاریخی ترویج تشیع در هند – خبرگزاری فارس
– ذخیره شده – مشابه
19 ا کتبر 2015 … پرسشی که درصدد پاسخگویی بدان هستیم، بررسی نقش قضات ایرانی در ترویج
تشیع اثنی‌عشری در هند دوره گورکانی است. حوزه جغرافیایی مورد بررسی در این مقاله
منطقه شمالی شبه قاره شامل شهرهایی چون دهلی، کشمیر، لکهنو و لاهور در پاکستان امروزی
است که امروزه نیز شیعیانی را در خود جای داده است. به‌نظر می‌رسد این …
پاورپوینت بررسی معماری دوره صفوی | آمارانتوس

5 مه 2017 … پاورپوینت بررسی معماری دوره ی صفوی در 146 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx
فهرست: بخش اول: کلیات معماری صفویه بخش دوم: شهرسازی بخش سوم: ساخت و سازه
بخش چهارم: … باز می گذاشتند و از آنها استقبال هم می کردند. مناسبات با همسایگان (
ازبکان، عثمانیها و گورکانیان) صفویان با عثمانیها مناسباتی آمیخته…
یادداشتهای یک معلم از شهر جعفرآباد مغان – مطالب مطالعات اجتماعی هفتم
– ذخیره شده
یادداشتهای یک معلم از شهر جعفرآباد مغان – مطالب مطالعات اجتماعی هفتم – بهزاد شریف
زاده / شهر جعفرآباد مغان / استان اردبیل. … طاهریان. 54 سال. 32. مُلوک شبانکاره. 308
سال. 12. ساجیان. 52 سال. 33. طغا تیموریان. 75 سال. 13. صفاریان. 152 سال (54). 34.
گورکانیان. 142 سال (126). 14. سامانیان. 110 سال …. ایلخانان: مراغه، سلطانیه و
تبریز.
یادداشتهای یک معلم از شهر جعفرآباد مغان – تاریخ
– ذخیره شده
طاهریان. 54 سال. 32. مُلوک شبانکاره. 308 سال. 12. ساجیان. 52 سال. 33. طغا تیموریان.
75 سال. 13. صفاریان. 152 سال (54). 34. گورکانیان. 142 سال (126). 14. سامانیان …
ایران : پرچم ایران از دوره ناصرالدین شاه قاجار دارای سه رنگ شامل رنگ‌های سبز (به عنوان
نماد خرمی و همچنین دین اسلام)، سفید (صلح و دوستی ) و سرخ (نماد خون شهدای وطن) است.
تیموریان یا گورکانیان ایران – کلوب دانشجویان
– ذخیره شده – مشابه
و چون فتوحات تیمور بیشتر جنبهٔ یورش و هجوم داشت تا تسخیر واقعی غالب کشورها
باز به زودی از تصرف تیموریان بیرون شد. …. بايقرا که مدتى نسبتاً طولانى (از ۸۷۵
تا ۹۱۱) در خراسان و جرجان و گاه تا بخشى از ماوراءالنهر حکومت داشت، شهر هرات را مقرّ خود
ساخت اثر توجهات خاصّ که به اهل علم و ادب و هنر داشت بر رونق آن شهر، بيش از پيش، …
گورکانیان | فن و هنر ایران زمین
– ذخیره شده
24 فوریه 2016 … معماری و هنر , تاریخ هند دولت‌ ها و امپراتوری‌ ها پهناوری پادشاهی گورکانیان بنای
باشکوه تاج محل از آثار دوره گورکانیان سکه متعلق به دروان جهانگیرشاه پادشاه هند
قلمرو گورکانیان پیش از مرگ تیمور گورکانیان هند گورکانیان هند گورکانیان هند،
بابریان یا تیموریان هند که به سبب انتسابشان به تیمور منابع اروپایی از …
معرفی استان خراسان رضوی – شهرسازی آنلاین
– ذخیره شده – مشابه
توس، به دلیل موقعیت خاص و حساسش در دوره حد فاصل ایلخانان و تیموریان، بارها میان
زورمداران و حاکمان وقت دست به دست شد، تا آنکه در سال ۷۹۱ هجری قمری بعد از شورشی
که موفقیتی نداشت، مردم آن قتل عام شدند و در پای دروازه‌های شهر، بر حسب معمول آن دوره
برج هایی از کله کشتگان ایجاد شد. در سال ۸۰۷ هجری قمری، شاهرخ میرزا، فرزند امیر …
مقاله معماری – بررسی و شناخت گنبد سلطانیه زنجان 69 اسلاید – مقاله …
– ذخیره شده
5 فوریه 2015 … سلطانیه در دوره تیموریان با حملات متوالی خونخوار بزرگ ، امیر تیمور گورکانی در
سال ۷۸۶ هجری ضربه ای مهلک بر پیکر سلطانیه وارد آمد . این شهر مورد قتل و غارت
تیمورلنگ و سپاهیانش قرار گرفت . بدین صورت وضع سلطانیه بکلی دگرگون شد .
شهر از سکنه خالی گردید . بسیاری از انبیه و آثار شهر نابود شد .
بررسی تاریخی چگونگی ترویج مذهب تشیع در هندوستان – تحلیل ایران
– ذخیره شده – مشابه
19 ا کتبر 2015 … پرسشی که درصدد پاسخگویی بدان هستیم، بررسی نقش قضات ایرانی در ترویج
تشیع اثنی‌عشری در هند دوره گورکانی است. حوزه جغرافیایی مورد بررسی در این مقاله
منطقه شمالی شبه قاره شامل شهرهایی چون دهلی، کشمیر، لکهنو و لاهور در پاکستان امروزی
است که امروزه نیز شیعیانی را در خود جای داده است. به‌نظر می‌رسد این …
GhoolAbad \ Yazd General Articles \ مسجد جامع يزد [1 از 2] | Yazd …
– ذخیره شده – مشابه
11 فوریه 2010 … همان گونه كه از عنوان و فهرست اين مقاله نمايان است، اين مقاله بخشي از يك مقاله
بزرگتر با همين عنوان است كه تا كنون بخش هاي زير از آن در سايت غول آباد چاپ شده
است: ….. ويلبر؛ معماري اسلامي ايران در دوره ايلخانان؛ ترجمه عبد الله فريار؛ زير نظر
محمد سعيدي؛ مجموعه معارف عمومي؛ تهران؛ بنگاه ترجمه و نشر كتاب؛ 1346 ه.
سوالات متن درس به درس مطالعات اجتماعی پایه هشتـــــــــم
– ذخیره شده
خانواده و خویشاوندان، مدرسه، محلّه، شهر و روستا یا اعضایجامعه … 3- رئیس جمهور برای چه
مدت و چگونه انتخاب می شود و برای چند دوره به صورت متوالی می تواند رئیس جمهور شود؟
….. در شهر مکه به دنیا آمد – تحت تأثیر محیط نامناسب مکه قرار نگرفت آنچنان که او را
محمد امین می خواندند-برای عبادت به غار حرا می رفت – در 27 رجب در 40 سالگی به …
تاریخچه هندوستان؟ – انجمن معلولین اسپیشال
– ذخیره شده – مشابه
8 فوریه 2016 … اولین دوران امپراتوری هند با حکومت سلسله موریا بین سالهای ۳۲۶ تا ۲۰۰ قبل از میلاد
شکل گرفت. قدرتمندترین حاکم تاریخ هند تا قبل از گورکانیان، آشوکای بزرگ نام
دارد که سومین شاه این سلسله‌است. وی در تمام جنبه‌های هنری و اجتماعی و سیستم اداری از
هخامنشیان ایران الهام گرفت. آثار بسیار مهم حجاری این دوره مانند …
تحقیق میراث تیموریان در اختیار صفویه |27884| ادیکوشاپ

دسته بندی: ورد نوع فایل: doc (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه: 5 صفحه
قسمتی از متن. doc: میراث تیموریان در اختیار صفویه: معماری صفوی و یا نقاشی و …
تحقیق تیموریان فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 67
تیموریان لشگرکشی تیمور: مقارن انحطاط و اضمحلال ایلخانان و حکومت های محلی
بازمانده از آن …
از عرفان ناب تا عرفان دروغين(2) | ضیاءالصالحین
– ذخیره شده
«امير تيمور گوركاني» خود به ديدار مشايخ صوفي مي رفت و به آنان كمك مالي مي كرد. در
بنای خانقاه ها و … يكي از ويژگيهاي حيات مذهبي، دورة ايلخانان است. «غازان خان مغول»
توسط … دو سلسله «قراقويونلو» و «آق قويونلو» كه بعد از تيموريان روي كار آمدند،
صدها زاويه، رباط و خانقاه در مناطق شمال غربي و غرب ايران تأسيس كردند. اين خانقاه ها
فقير …
نمودار سلسله ها و پادشاهان ایران از ماد تا جمهوری رضا خانی – اطلاعات عمومی …
– ذخیره شده – مشابه
18 ژانويه 2015 … قباد اول (دوره اول). در زمان قباد آیین مزدک گسترش زیادی پیدا می کند. تا جایی که خود
قباد نیز به آیین مزدکی در می آید و مزدکی را آیین کشور اعلام می کند. …. اضمحلال
تیموریان. ١۵٠١ تا ١٧٢٢ میلادی. ٩٠٧ تا ١١٣۵ هجری قمری. صفویان. اسماعیل. سلطنت شاه
اسماعیل صفوی از نوادگان شیخ صفی اردبیلی با پشتیبانی ترکان …
فهرست شاهان ایران از ابتدا تا انتها (2) – پايگاه دانلود رایگان کتاب
– ذخیره شده – مشابه
سلطان حسین بایقرا ابن امیر منصور بن بایقرا بن عمر شیخ ‌بن تیمور گورکانی
معروف به «خاقان منصور» و معزالسلطنه و ابوالغازى آخرین از امراى تیموری. پادشاهى
ادب‌پرور و هنردوست بود و وزیر معروفش امیرعلیشیر نوایی است که موجب شهرت دربار
او و آبادانی پایتختش هرات شده بود. در سال ۸۶۱ ه‍. ق. که خراسان آشفته شده بود، در شهر
مرو به …
ارسال روزانه بایگانی – صفحه 4 از 4 – موسسه فرهنگی هنری سفید
– ذخیره شده
گاسپارو داسالو نخستین ویولن حقیقی را ساخت، اما معروفترین ویولن ها در شهر کرمونا
ساخته شدند. آندره اماتی و فرزندش …. در زمان حکومت تیموریان در ایران، خط و
خوشنویسی به اوج کمال خود رسید. میرعلی …. در دوره قاجار با ظهور و روزنامه‌ها و نشریات،
مصرف اصلی خوشنویسی یعنی کتابت و تکثیر آثار مکتوب به‌تدریج از بین رفت.
از این رو …
پاورپوینت آماده بررسی جامع معماری و بنای مسجد جامع بروجرد|2il
– ذخیره شده
پاورپوینت آماده بررسی جامع معماری و بنای مسجد جامع بروجرد. پاورپوینت آماده … دوره
فترت ياتخريب بنا ( مقارن باقرن هشتم ); دوره ايلخانيان يادوره بازسازي مجددشهر; دوره
گوركانيان كه دراين زمان بخش عمده اي به بنا اضافه وتقريباً تغييريافته است. … دوره
تيموريان; در اين دوره بر اثر زلزله گنبد تخريب گرديده است(در تاريخ الجاتو 715 ه.
شمال نیوز :: معرفی جاذبه های گردشگری،بناهای تاریخی و فرهنگ و آداب …
– ذخیره شده – مشابه
20 مارس 2008 … ساري در زمان سلطان محمد خوارزمشاه و نيز بعد از آن، در حمله مغول آسيب ديد و درزمان
مستوفي، شهر تقريبا ويرانه بود. در زمان شاه عباس اول بناهاي مهمي در ساري ساختند.
هنگامي كه زنديه طبرستان را فتح كردند مركز طيرستان، از ساري به بارفروش (بابل
كنوني) منتقل شد. در دوره آغامحمدخان قاجار (1200 – 1211 هـ.ق) مركز مازندران مجددا …
دوران طلايي – روزنامه اطلاعات
– ذخیره شده – مشابه
17 فوریه 2016 … ویژگی اصلی معماری تیموری مانند تقارن کامل در نقشه به شکل استوار در نماها منعکس
شد چنان چه الگوهای پیچیده طاق‌ها در معماری گورکانی نسبت به دوره صفویه … ۳ـ طرح
چهار ایوان که از طرح‌های جا افتاده و رایج در مساجد ایران بود از قرن ششم به طور گسترده
در مساجد دوران حکومت ایلخانان و تیموری و صفویه به کار رفت.
مێژووی ژیاری کوردستان*تاریخ تمدن کردستان – سلسله های حکومت در …
– ذخیره شده
تیموریان یا گورکانیان ایران (۷۷۱ – ۹۱۱ ه‍.ق/۱۳۷۰ – ۱۵۰۶ م) دودمانی ترک تبار بودند.
بنیان‌گذار این دودمان امیر تیمور گورکانی بود که در آسیای میانه می‌زیست و سمرقند
پایتختش بود. تیمور کشوری گسترده و دولتی سترگ ایجاد کرد و سرزمین فرارود (
ماوراءالنهر) را به اهمیتی رساند که تا آن زمان هیچگاه بدان پایه نرسیده بود. او مرزهای خود
را …
مقاله تاثیر معماری اسلامی بر معماری مساجد و مقابر هندوستان در دوره …
– ذخیره شده
تاثیر معماری اسلامی بر معماری مساجد و مقابر هندوستان در دوره گورکانی. اعتبار
موردنیاز: ۱ | تعداد صفحات: ۱۲ | تعداد نمایش خلاصه: ۷۴۳ | نظرات: ۰. سال انتشار: ۱۳۹۳.
نوع ارائه: سخنرانی. محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی. کد COI مقاله:
CONFIR01_389. زبان مقاله: فارسی. حجم فایل: ۴۶۷.۷۴ کلیوبایت (فایل این مقاله در
۱۲ …
قِزِلباش کنفدراسیونی از ایل‌های شمال باختری فلات ایران … – معلم مطالعات
– ذخیره شده
در این دوره فن کتابسازی ، جلدسازی ، تذهیب و همچنین تاریخ نگاری، هنر خطاطی،
خوشنویسی و هنرهای دستی نظیر سفال سازی، فلزکاری، فرش بافی، هنرمندان و نخبگان
شایسته ای یافت. علاوه بر رونق و فرهنگ ذکر شده در این دوره معماری به طرز عجیبی
شکوفا شد. شکوفایی معماری دوران صفویان در نقاط مختلف قلمرو حکومتی آنها خصوصاً
شهر …
تحقیق گنبدهای اسلامی از دوره تیموریان تا دوره صفویه | بیست دانلود

30 آگوست 2017 … دسته: معماری. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 543 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 43.
تحقیق گنبدهای اسلامی از دوره تیموریان تا دوره صفویه. بخشهایی از متن: قبل
ازبررسی گنبد ها در این 2 دوره ابتدا با سلسله تیموریان وصفویان آشنا. می شویم:
تیموریان. لشگرکشی تیمور: مقارن انحطاط و اضمحلال ایلخانان و حکومت های محلی …
[PDF] Untitled
– مشابه
14 ا کتبر 2011 … ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻫﯿﺎن،. اﯾﻠﺨﺎﻧﺎن. ﻣﻐﻮل،. ﺗﯿﻤﻮرﯾﺎن،. ﮔﻮرﮐﺎﻧﯿﺎن،. ﺻﻔﻮﯾﻪ،. و. اﻓﺸﺎرﯾﻪ. ﺑﻮده. اﺳﺖ . در. ﺳﺎل. 1126.
اﺣﻤﺪﺷﺎه. در. ،اﻧﯽ. ﮑﯾ. ﯽ. از. ﺳﺮداران. ﻧﺎدرﺷﺎه. اﻓﺸﺎر. ﭘﺲ. از. ﻣﺮگ. ،او. اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن. ﮐﻨﻮﻧﯽ. را. ﭘﺎﯾﻪ. ﮔﺬاري.
ﮐﺮد . ﺳﺮزﻣﯿﻦ. اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن. در. ﻃﻮل. ﺗﺎرﯾﺦ. ﮔﻠﻮﮔﺎه. ﯾﻮرش. ﺑﻪ. ﻫﻨﺪ. ﺑﻮده. اﺳﺖ . ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن. ﺑﺴﯿﺎري. ﭼﻮن. اﺳﮑﻨﺪر
. ﻣﻘﺪوﻧﯽ،. ﺳﻠﻄﺎن. ﻣﺤﻤﻮد. ﻏﺰﻧﻮي،. ﺳﻼﻃﯿﻦ. ﻏﻮري،. اﯾﻠﺨﺎﻧﺎن. ﻣﻐﻮل،. ﺗﯿﻤﻮر. ﮔﻮرﮐﺎﻧﯽ،.
حرم امام رضا ع در دوره تیموریان (3) | لئودانلود

حرم امام رضا ع در دوره تیموریان (3). 2017-05-23 – نویسنده: Siamak ADN – چنانچه نیاز
به مقاله رایگان دارید با ما ارتباط برقرار کنید؛ تلگرام: @RequestedArticles. حرم
امام رضا ع در دوره تیموریان 13 ص. دسته بندی: علوم انسانی _ تاریخ و ادبیات. فرمت
فایل: doc. قسمتی از محتوای متن Word. تعداد صفحات: 16 صفحه. حرم امام رضا (ع) در …
تحقیق گنبدهای اسلامی از دوره تیموریان تا دوره صفویه |9638| آمارانتوس
– ذخیره شده
12 نوامبر 2017 … تحقیق گنبدهای اسلامی از دوره تیموریان تا دوره صفویه (9638):دوره تا تا صفویه
تیموریان از اسلامی گنبدهای دوره تحقیق درباره گنبدهای اسلامی از دوره تیموریان ت
گنبدهای … پاورپوینت معماری اسلامی دوره صفویه و رنسانس … بنیادگزار این دودمان
تیمور گورکانی بود که در آسیای میانه می زیست و سمرقند پایتختش بود.
خلاصه ی كتاب فرهنگ و تمدن اسلامي”دكتر علي اكبرولايتي”+ سوالات …
– ذخیره شده – مشابه
ويزگيهاي لازم براي تشكيل حكومت در مدينه در زمان مهاجرت پيامبر اسلام به اين شهر
راتوضيح دهيد.ص23و24 8.نظر خود رادر مورد مهمترين … تاريخ نگاري در ايران در دوره
قاجار به چند دوره تقسيم مي شود؟توضيح دهيد.ص60 و61 16. …. سهم ونقش گوركانيان در
احياي مجدد فرهنگ وتمدن اسلامي را تبيين كنيد.ص194 195 9.سبك هندي …
مطالعات اجتماعی پایه هشتم – نمونه سوالات درسی مطالعات اجتماعی
– ذخیره شده – مشابه
17 ژانويه 2016 … 16-ویژگی معماری در دوره سلجوقی چه بود وچگونه به اوج شکوفایی خود رسید؟ در ساختن
… حکومت ایلخانان با سایر حکومت های مغولی در آسیا و دولت های اروپایی ارتباط
برقرار کرد. اروپاییان هم … تیمور گورکانی٭ یکی از فاتحان مشهور در تاریخ است که
بخش وسیعی از آسیا را فتح کرد و امپراتوری تیموری را بنیان گذاشت.
معماری آسیایی شرقی – معماری نوین
– ذخیره شده
28 فوریه 2017 … معماری آسیایی شرقی. معماری چین نیز همانند سایر هنرهای آن از گستردگی و تنـوع
فراوان برخوردار است، هر چند آثار معماری آنان گاه به علت استفاده از مصالح کم دوام ……
آثار هر دوره در يك يا چند شهر و منطقه احداث مي‌گرديد، چنان كه مثلاً بسياري از بهترين
آثار دوره‌هاي سامانيان، غزنويان، سلجوقيان، ايلخانيان، تيموريان، صفويان و …
معماری ، عمران و نقشه برداری – فروشگاه دبستان ایثار
– ذخیره شده
این پاورپوینت در مورد روش تولید آجر و انواع و اشکال آجر ساختمانی در 95 اسلاید جامع
و قابل ویرایش شامل عناوین روش تولید آجر و انواع و اشکال آجر ساختمانی،انواع آجر
ساختمانی،شکلهای آجر،راوری آجر و …… سنت نقاشی ایلخانی در دوره‌های خلافت فاطمی در
مصر و تیموریان در ایران، عثمانیها درترکیه و گورکانیان در هند پی گرفته شد. هنر
نقاشی …
بررسی هنر معماری ایران در دوره ساسانیان – دانلود مقاله و پروژه
– ذخیره شده – مشابه
9 آوريل 2016 … بررسی هنر معماری ایران در دوره ساسانیان دسته: معماری بازدید: 2 بارفرمت فایل: doc
حجم فایل: 26 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 31 آثار معماری كه تا كنون توسط
باستانشناسان ایرانی و خارجی در نقاط مختلف شناسایی شده موید … شرق (خاور دور- هند)
و تاثیر آن بر چهره نگاري ایراني از اواخر دوره ساساني تا اوایل دوره قاجار .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *